[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลชมสะอาด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
ค้นหา   
เมนูหลัก
 
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


 
ค้นหาจาก google
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ตรวจเงินแผ่นดิน
กรมการปกครอง
ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงบประมาณ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas
กรมสรรพากร

รัฐบาลไทย
กอ.รมน.

 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ส.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
26 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
36 คน
สถิติเดือนนี้
763 คน
สถิติปีนี้
4001 คน
สถิติทั้งหมด
51613 คน
IP ของท่านคือ 54.198.134.104
(Show/hide IP)
 
Untitled Document

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

1 สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่

พื้นที่ตำบลชมสะอาด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 ซึ่งห่างจากอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เทศบาลตำบลมีพื้นที่ทั้งหมด 23,125 ไร่ หรือเนื้อที่หมด 37 กิโลเมตรมีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การเกษตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

สำนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมยวดี ระยะทางห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมยวดี 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้            ติดต่อกับ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื้อที่

เทศบาลตำบลชมสะอาดมีเนื้อที่ 37 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 23,125 ไร่ ทั้งหมด โดยเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า ประมาณ 625 ไร่ ทำประโยชน์แล้วประมาณ 17,436 ไร่

สภาพภูมิประเทศอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยแดง ห้วยแก้งกอก ห้วยไผ่ ห้วยมะแลว นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ทั่วทั้งตำบล ฉะนั้นพื้นที่โดยทั่วไป จึงเหมาะสมแก่ การทำเกษตรกรรมซึ่งได้แก่ การทำนา ทำไร่และการปลูก พืชผัก เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม – มิถุนายน
ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

2 เขตการปกครอง

ตำบลชมสะอาด แบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายปกครองท้องที่แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลชมสะอาดทั้งหมด

3 ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 4,307 คน แยกเป็น ชาย 2,148 คน หญิง 2,159 คน มีความหนาแน่น 110 คน/ตารางกิโลเมตร
มีจำนวนครัวเรือน 1,140 ครัวเรือนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

ชมสะอาด 1 182 317 319 510  
ศรีสะอาดพัฒนา 2 126 237 260 538  
สะอาดสามัคคี 3 75 137 147   408  
ศรีบูรพา 4 142 255 244 454  
หนองสะเดา 5 130 251 230 481  
หนองโน 6 110 223 230 499  
ศรีอุดม 7 99 210 198 284  
ปากช่องสามัคคี 8 135 265 273 497  
ชัยเจริญ 9 141 252 258 636  

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม 2557

4 สภาพทางสังคม

การศึกษา

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน               9 แห่ง
- หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล            3 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนวิถีพุทธ)   1 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส             1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     2 แห่ง

- ศพด. บ้านสะอาดสามัคคี    จำนวน ผดด. 4 คน เด็กเล็ก 58 คน
- ศพด. วัดโพธิ์ชัยศรี             จำนวน ผดด. 3 คน เด็กเล็ก 41 คน

ข้อมูลด้านการศึกษา

ร.ร.ชุมชนบ้านชมบ้านสะอาด  สพฐ. 1 12 19 232
ร.ร.บ้านหนองโน  สพฐ. 1 8 9 92
รวม   2 20 28 324

ข้อมูล: ณ วันที่ กรกฎาคม 2557

สถาบันและองค์การทางศาสนา

- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดและสำนักสงฆ์เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และงานประเพณีต่าง ๆ มีสถาบันและองค์การทางศาสนาดังนี้

- วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

-ประเพณีบุญข้าวจี        เดือนกุมภาพันธ์
-บุญมหาชาด                เดือนมีนาคม
-ประเพณีสงกรานต์      เดือนเมษายน
-ประเพณีบุญบั้งไฟ       เดือนพฤษภาคม
-ประเพณีเข้าพรรษา      เดือนกรกฎาคม
-ประเพณีออกพรรษ     เดือนตุลาคม
-งานบุญกฐิน,งานลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน

สาธารณสุข

มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมสะอาด 1 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล 9 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ด้านสวัสดิการสังคม

- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
- เด็กกำพร้า /เด็กด้อยโอกาส 51 คน
- ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 540 คน
- ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 139 คน
- ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 5 คน

มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น              จำนวน 600 คน
- ตำรวจอาสา 1 รุ่น                   จำนวน 70 คน
- อปพร. 3 รุ่น                          จำนวน 114 คน
- แกนนำกลุ่มสตรี                     จำนวน 135 คน
- กองทุนวันละบาท                   จำนวน 1 กองทุน
- กลุ่มทองทุนหมู่บ้าน                จำนวน 9 กองทุน
- กลุ่มทองทุนผู้สูงอายุ               จำนวน 1 กองทุน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริหารพื้นฐาน การคมนาคม

การคมนาคมของตำบลชมสะอาด มีการคมนาคมติดต่อกับ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านใกล้เคียงโดยทาง รถยนต์ ดังนี้

- ถนนลาดยาง รพช. รอ. 11008 ผ่านหมู่ที่ 6,7,1,2,4 และ 5 ติดต่อกับอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลชุมพร ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
- ถนนลาดยางภายในตำบล ถนน รพช. ผ่านหมู่บ้านที่ 3,8 และ 1 ติดต่อกับตำบลชุมพร
- ถนนลาดยาง รพช. รอ ผ่านหมู่บ้านที่ 1 และ 2 ติดต่อกับตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

* ถนนภายในตำบลส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรังหรือถนนดิน ซึ่งในช่วงฤดูฝนถนนเหล่านี้ จะเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกต่อการคมนาคม

การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
- แห่ง การใช้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จำนวน 5 คู่สาย แบ่งเป็น
- โทรศัพท์สาธารณะมีผู้ดูแล 1 คู่สาย
- โทรศัพท์สาธารณะ 4 คู่สาย

**การไฟฟ้าหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าเข้าถึงและมีประชากรทุกครัวเรือนใช้ไฟฟ้า

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย 4 สาย
- บึง,หนองและอื่น ๆ 11 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 13 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 46 แห่ง
- บ่อโยก 39 แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 38 แห่ง
- ถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ 50 ลบ.ม. 8 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ทรัพยากรดิน

ลักษณะดินทั่วไป เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย มีสีดินเป็นสีน้ำตาล มีการระบายน้ำดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ

- ทรัพยากรน้ำ

มีแหล่งน้ำสำคัญอยู่ 4 แห่ง คือ ลำห้วยไผ่ ลำห้วยมะแซว ลำห้วยแก้งกอก ลำห้วยแดง ลำห้วยเลิงแคน มีน้ำตลอดปี แต่มีน้ำน้อยและตื้นเขิน

- ทรัพยากรป่าไม้

มีป่าไม้ปานกลางและป่าไม้หนาแน่นบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ดอนปู่ตาบ้านหนองโน , ดอนปู่ตาหนองแคน ,ดอนปู่ตาหนองไผ่, โคกหนองแสง