ชื่อ - นามสกุล :วิชัย วิชัย
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรี ทต.ชมสะอาด
หน้าที่หลัก :บริหารงานเทศบาลตำบล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :