ชื่อ - นามสกุล :นายวิชัย วิชัย
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :บริหารงานเทศบาลตำบล
ที่อยู่ :
Telephone :0986427827
Email :