ชื่อ - นามสกุล :นายไกรศร โลหะรัตน์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา เขต ๑
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภา เขต ๑
ที่อยู่ :
Telephone :0801567596
Email :