ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ เหลาทอง
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา เขต ๒
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภา เขต ๒
ที่อยู่ :
Telephone :0862406356
Email :