ชื่อ - นามสกุล :นายสุรัตน์ น้ำบุ่น
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา เขต ๒
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภา เขต ๒
ที่อยู่ :
Telephone :0832910412
Email :