ชื่อ - นามสกุล :นายวิชัย ทิพวัน รองนายก
ตำแหน่ง :รองนายกเทศบาลตำบลชมสะอาด
หน้าที่หลัก :รองนายก
ที่อยู่ :
Telephone :0804196343
Email :