ชื่อ - นามสกุล :นายบุญจันทร์ พลยุทธ รองนายก
ตำแหน่ง :รองนายกเทศบาลตำบลชมสะอาด
หน้าที่หลัก :รองนายก
ที่อยู่ :
Telephone :0959605688
Email :