ชื่อ - นามสกุล :นายฉลาด สีโสดา
ตำแหน่ง :รองประธานสภา
หน้าที่หลัก :รองประธานสภา
ที่อยู่ :
Telephone :0815924075
Email :